POLITYKA PRYWATNOŚCI
SKLEPU INTERNETOWEGO BOZZO.PL

Cześć Lodożerco!

Mając na względzie Twoją prywatność i komfort, poniżej prezentujemy Ci najważniejsze informacje o zasadach przetwarzania przez Nas Twoich danych osobowych, które są wykorzystywane przez Nasz sklep internetowy bozzo.pl (dalej jako „Sklep Bozzo”) z uwzględnieniem przepisów Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych. Jeśli chcesz korzystać z naszych usług i założyć konto Użytkownika na stronie Sklepu Bozzo, zostaniesz poproszony o podanie Nam Twoich danych osobowych. Twoje dane przetwarzane są przez Nas w związku z funkcjonowaniem Sklepu Bozzo i świadczeniem usług w nim oferowanych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale w niektórych przypadkach może być konieczne do zawarcia umowy.

KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH?

Administratorem danych osobowych jest: Gelodo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z
siedzibą w Warszawie, Plac Bankowy 2, 00-095 Warszawa, KRS: 0000766908, NIP:
5252777104, REGON: 382327825, kapitał zakładowy: 5 000 zł.

W JAKIM CELU PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE?
Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu:
 świadczenia usług oferowanych w Sklepie Bozzo,
 świadczenia usługi prowadzenia konta założonego w Sklepie Bozzo,
 realizacji Twoich zamówień,
 przeprowadzenia marketingu bezpośredniego,
 przesyłania ofert, promocji, propozycji konkursów,
 przesyłania newslettera.

JAKIE SĄ PODSTAWY DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH?
Podstawą do przetwarzania danych osobowych mogą być:
 umowa o świadczenie usług lub działania podejmowane przez Ciebie zmierzające do
zawarcia umowy,
 umowa sprzedaży lub działania podejmowane przez Ciebie zmierzające do jej
zawarcia,
 ciążący na Nas obowiązek prawny, zwłaszcza związany z rachunkowością,
 Twoja dobrowolna zgoda wyrażona w Sklepie Bozzo,
 Nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu w celu ustalenia,
dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń,
 Nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na prowadzeniu marketingu
bezpośredniego.

CO SIĘ DZIEJE W PRZYPADKU, GDY NIE CHCĘ PODAWAĆ SWOICH DANYCH OSOBOWYCH?
Jeżeli nie chcesz podawać swoich danych osobowych, wtedy niestety możesz mieć brak
możliwości:
 zarejestrowania się w Sklepie Bozzo,
 korzystania z usług Sklepu Bozzo,
 dokonania zakupów w Sklepie Bozzo,
 otrzymywania informacji o promocjach czy ofertach specjalnych oferowanych w
Sklepie Bozzo.

CZY MOGĘ WYCOFAĆ ZGODĘ NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH?
Oczywiście! Zgodę na przetwarzanie danych osobowych możesz wycofać w każdej chwili.
Zgodnie z prawem możemy przetwarzać Twoje dane do momentu cofnięcia przez Ciebie
zgody.

JAKI JEST OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH?
Twoje dane będziemy przetwarzać tylko przez okres, w którym będziemy mieć ku temu
podstawę prawną, a więc do momentu, w którym:
 przestanie ciążyć na nas obowiązek prawny, zobowiązujący nas do przetwarzania
Twoich danych,
 ustanie możliwość dochodzenia lub obrony roszczeń związanych z umową zawartą
przez Sklep Lodlove,
 cofniesz zgodę na przetwarzanie danych, jeśli to ona była jego podstawą.

CZY MOJE DANE OSOBOWE SĄ BEZPIECZNE?
Przetwarzając Twoje dane osobowe stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z
właściwymi przepisami prawa, w tym stosujemy szyfrowanie połączenia za pomocą
certyfikatu SSL.

JAKIE SĄ MOJE PRAWA ODNOŚNIE PRZETRWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH?
W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Ci prawa do żądania:
 dostępu do Twoich danych osobowych,
 ich sprostowania,
 ich usunięcia,
 ograniczenia przetwarzania,
 żądania przeniesienia danych do innego administratora,
 wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych z
przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją.
Skontaktuj się z Nami, jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw.
Jeśli uznasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz złożyć skargę do GIODO.

CZY PRZEKAZUJEMY KOMUŚ TWOJE DANE?
W związku z naszym Sklepem korzystamy z usług podmiotów zewnętrznych, którym mogą
być przekazywane Twoje dane (wyłącznie w celach wskazanych w niniejszej polityce).
Możliwymi odbiorcami Twoich danych są:
 podmioty realizujące dostawę towarów,
 dostawcy płatności,
 osoby wspierające naszą bieżącą działalność i współpracujące z nami na podstawie
umów cywilnoprawnych,
 dostawcy oprogramowania potrzebnego do prowadzenia sklepu internetowego,
 dostawcy oprogramowania ERP,
 podmioty zapewniające system mailingowy,
 podmioty zapewniające usługi marketingowe,
 podmiot zapewniające obsługę zamówień, w tym zwrotów i reklamacji,
 podmioty ułatwiające optymalizację Sklepu Lodlove,
 podmioty zapewniające Nam wsparcie techniczne,
 odpowiednie organy publiczne w zakresie, w jakim Administrator jest zobowiązany
do udostępnienia im danych.
W związku z powyższym, Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane również przez
podmioty spoza Unii Europejskiej.

JAK MOŻNA SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ?
Chcesz skorzystać ze swoich uprawnień dotyczących danych osobowych?
A może po prostu chcesz zapytać o coś związanego z naszą Polityką Prywatności?
Napisz na adres e-mail: rodo@bozzo.pl